Největší modelové kolejiště velikosti "0" v ČR. 
Výstava unikátních železničních modelů. 
Historické kolejiště.

pragoclub slaid


Občanské sdružení Prag0club soustřeďuje sběratelé a fandy železničních miniatur. 
Zvláště se soustřeďuje na sběratelé se specializací na historické i současné modely a samozřejmě modeláře, kteří jsou příznivci konkrétní modelové velikosti, v tomto případě velikosti 0.
Přestože vstup na modelové kolejiště je pro veřejnost přístupné pouze v návštěvních dnech, přesto ukázka modelů, technicky zpracovaných do těch nejmenších detailů, zanechá na Vás i Vašich dětech úžasnou vzpomínku a možná se stane inspirací pro Vaši budoucí modelářskou činnost.

Prag0klub je občanské sdružení, jehož členové jsou v podstatě fandové železničních miniatur. Jsou to jak sběratelé, specializovaní na historické i současné modely, plechové hreačky a samozřejmě modeláři. Jak nula, nahrazující v názvu klubu O vypovídá, jsou to především přiznivci určité modelové velikosti, v tomto případě 0. Pro úplného laika je třeba asi podrobnější vysvětlení : Jestliže všechny technické modely jsou zcela jednoznačně charakterizovány měřítkem, tedy poměrem rozměrů, ve kterých byl model postaven ku skutečné velikosti předlohy, u železničních modelů tomu tak není. Ty jsou charakterizovány především tzv. velikostí, která je dána vztahem mezi měřítkem a rozchodem užívaných kolejnic, - původně odvozenou od používaného rozchodu kolejí. Dodnes rozeznáváme velikosti od 0 nahoru : 0, I, II, III a od 0 dolů : S, H0, TT, N a Z. Ty větší od 0 mají více jak stoleté kořeny a vznikly původně u prvních výrobců železničních hraček. Modely v určité velikosti mohou však mít i více měřítek, např. ve velikosti 0 mohou být modely v měřítku 1.48, 1.45 a 1.43,5. Proklamováním velikosti 0 se ovšem nechceme vymezovat ortodoxně vůči ostatním modelářům, členství v klubu je otevřené prostě pro příznivce všech větších měřítek. V posledních padesáti letech se rozšířily u nás železniční modely ve velikosti H0 a zejména TT, což bylo dáno jejich dostupností v tehdejším socialistickém obchodě. Příznivci 0 byli odkázáni jen na historické modely nebo modely stavěné či případně podloudně dovezené. Mezi ostatními modeláři to byli osamělí poustevníci. Jenomže modelářské generaci šedesátých a sedmdesátých let postupně přibývá let, což se projevuje slábnutím zraku, často i nejistými prsty. To pro stavbu modelů malých až nejmenších měřítek není nejlepší dispozice a tak postupně konvertují, často tiše a skrytě k vyznávání velikostí větších. Konečně i obnovení domácí výroby železničních modelů velikosti 0 firmou ETS Praha otevřelo nové možnosti k ukájení tohoto zvláštního koníčka. Najednou se mezi sebou při různých příležitostech, zejména burzách poznávali stále se rozmnožující "nulkaři", ale také i "jedničkáři". Lidem stejných vášní je přirozeností se sdružovat a to i navzdory tradiční slovanské nesvornosti (je proto určitě jen otázkou času, kdy vnikne nějaký vzdoroklub), ale už chyběl jen podnět. Nakonec bezprostředním popudem k tomu bylo především 100leté výročí narození známého českého propagátora rozchodu 0 pana Jaroslava Lišky., který se o železniční modelářství zasloužil zejména v poválečných letech a zůstal tak v trvalé paměti starších modelářů. Jaroslav Liška stavěl již na konci třicátých let minulého století modely této velikosti, ale teprve v poválečných letech se rozhodl železniční modelářství propagovat. Začal vydávat plánky, pořádal při různých příležitostech modelářské výstavy a brzy se kolem něj shromáždili všichni, kterým se stavba a provoz železničních modelů staly trvalou zálibou. Zejména starší generace, začínající původně u velikosti H0 se vrátila k "nule", především pro funkční a optické kvality modelů této velikosti. Současní přátelé velikosti 0 tvoří pestrou skupinu, od sběratelů historických železničních hraček až po konstruktéry exaktních modelů současných i historických vozidel, rozptýlenou ovšem po celém Česku. Příležitost oslavy 100 let od narození Jaroslava Lišky, k níž dal popud jeho syn byla i příležitostí uspořádat nejen vzpomínkovou výstavu, ale také předvést současnou modelářskou produkci domácích tvůrců. Ti nejaktivnější, kteří se uspořádání výstavy podjali se rozhodli využít této přílkežitosti k založení malého sdružení s názvem Prag0klub.

 
nádraží PRAHA - PROSEK 
modelové kolejiště velikosti "0" 
Jablonecká 322 
190 00 Praha 9 
MHD - metro C stanice Střížkov (vzdálenost 250 m)
nádraží PRAHA - PROSEK 
modelové kolejiště velikosti "0" 
Jablonecká 322 
190 00 Praha 9 
MHD - metro C stanice Střížkov (vzdálenost 250 m)

 


modelové kolejiště 0 PRAGOCLUB

/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a1-jpg2/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a2-jpg2/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a3-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a4-jpg1/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a5-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a6-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a7-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a8-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a9-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a10-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a11-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a12-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a13-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a14-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a15-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a17-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a16-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a18-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a19-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a20-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a1-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a2-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a3-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a4-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a7-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a8-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a9-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a10-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a11-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a12-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a13-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a14-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a15-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a16-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a17-1-jpg/
/album/modelove-kolejiste-0-pragoclub/a19-1-jpg/

—————