ČÁST PRVNÍ - MODELY

/album/modely/k1024-001-jpg3/
/album/modely/k1024-002-jpg3/
/album/modely/k1024-003-jpg3/
/album/modely/k1024-004-jpg3/
/album/modely/k1024-005-jpg3/
/album/modely/k1024-006-jpg3/

—————


Je to jako včera.
Když jel motorák, tak to byl červený M131 "Hurvínek".  Dřevěné lavice, řev tatrováckého motoru, kouř a vůně spálené nafty z výfuku.
Nádhera.
Často jsem chodila k trati, sedla si na mez, cumlala stébla trávy a čekala na ni, až projede. Už z dálky ji bylo vidět a také slyšet. Funěla ke mě do kopečka, tak ji mašinfíra pořádně "naložil" a topič nafedroval uhlím. Dým stoupal vysoko nad krajinu, cvrčky na poli přehlušovalo její pravidelné a rychlé bafání. Když  mě míjela, ukázala se v celé své kráse. Pěkně promazaná olejem, naleštěná naftou. Nic se nevyrovná vůni kouře z parní lokomotivy. A když zapískala, srdíčko se blahem tetelilo. 
To všechno už je pryč ? Vlastně není ! To všechno zůstalo v mé hlavě a srdci. 
Navždy !
Je to jako včera.
RUBRIKY S MODELY PARNÍCH LOKOMOTIV PROSÍM VOLTE VLEVO V MENU POD TOUTO RUBRIKOU.