NABÍDKA MODELŮ OD OBOU FIREM

Historii firem ETS Trains s.r.o. Praha a MERKUR Toys s.r.o. Police nad Metují máme popsanou, nyní je řada na modelech které tyto firmy vyrábějí. 

Z výrobního programu je jasné (to se týká obou firem), že jeho značná část je určena na zahraniční trhy. To je naprosto logické, neboť český trh je malý a orientace pouze na něj by žádnou větší firmu neuživila. To nedělají ani domácí malovýrobci tohoto měřítka kteří dělají na zakázku velmi malé, doslova několika kusové série. I oni dělají zakázky pro zahraniční klienty. 

Vraťme se ale k výrobě. Nulková železnice, v takové míře jak ji obě firmy pojaly, to nejsou jen mašinky a vagonky. Zákazník, tedy spokojený zákazník, který se k vám bude vracet a vaše výrobky doporučovat i jiným, u vás musí nalézt co největší sortiment všeho, co k železnici potřebuje. A u měřítka nula to platí dvojnásobně ! Vždyť si zadejte do vyhledávače - koleje měřítka 0. Na rozdíl od desítek kamenných obchodů nebo E-shopů (samozřejmě mám na mysli domácí, tedy české) nabízejících koleje H0 či TT od více výrobců, je nabídka kolejí v měřítku 1:45 téměř žalostná. A netýká se to jen kolejí. Přímo beznaděj zažijete u staveb a doplňků v měřítku 1:45, ať drážních či civilních. 

Obě firmy tedy vyrábějí a nabízejí své kompletní kolejivo, napájení atd ..... Nadstandardně je možno lokomotivy vybavit motorem na střídavý proud - AC a digital DCC (dekodér + zvuky), vozy pak vnitřním interiérem a osvětlením ..... možných úprav obě firmy nabízejí více. 

MERKUR vyrábí i drážní a civilní stavby ve svém pojetí, tedy plechové s litografickým potiskem, ETS nabízí několik modelových staveb od jiných malovýrobců. 

Nabídka lokomotiv a vozů je co do počtu od obou firem z celkové produkce více než dobrá. Pokud ale budete chtít pouze mašiny a vozy ze správy ČSD, tam už je nabídka menší, zhruba třetinová. U obou firem je nabízeno více nákladních vozů než osobních. Soupravy osobního či nákladního vlaku ale z nabídky dohromady dáte bez problému.

ETS má ve své nabídce jednu specialitu. Nabízí tramvaj se speciálním "městským" kolejivem. Jedná se o jeden typ tramvaje v mnoha barevných úpravách různých světových měst. Pro ČR je k dispozici historické barevné provedení brněnských "šalin". Devět druhů kolejí včetně výhybek stačí k sestavení jakékoli dráhy. Koleje jsou vsazeny do plastového podloží z dlažebních kostek.

Z vyráběných lokomotiv je nejvíce zastoupena u obou firem parní trakce. 

Nabídce modelů firem ETS Trains a MERKUR Toys se věnuji v samostatných rubrikách vlevo v MENU.