PARNÍ LOKOMOTIVY PROVOZOVANÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ.

Parní lokomotivy od počátku železniční dopravy na našem území - to nejsou jen stroje vyrobené od našich domácích nejznámějších výrobců, tedy továren Škoda a ČKD. 

Než tyto dva výrobci začaly dodávat v dostatečném množství parní lokomotivy na naše tratě, jezdily u nás stroje vyrobené téměř po celé Evropě. Zmapovat podrobně a přesně všechny výrobce u nás jezdících parních lokomotiv je zřejmě nemožné. 

Pokud tedy mohu napsat jejich stručný přehled, uvedu zde některé výrobce : 

Stephensonova lokomotivka v Newcastelu / 
Strojírna Vídeňsko-rábské dráhy / 
Sigl Vídeň / 
Lokomotivka Společnosti státní dráhy / 
Lokomotivfabrik Floridsdorf / 
Lokomotivka ve Vídeňském Novém Městě / 
Henschel / 
Krauss Linz / 
MÁVAG Budapešť / 
Lokomotivka Hartmann v Chemnitz / 
Lokomotivka StEG / 
a různé další rakouské, německé a říšské lokomotivky.

Od těchto výrobců u nás jezdily parní stroje nejprve se jménem, později označením a řadou. Například : 

Moravia / Kladno / Pilsen / Duplex / 
kkStB 4.0 - M112 / kkStB 301 - 252.0 / kkStB 6 - 264.0 / kkStB 108 - 275.0 / kkStB 97 - 310.0 / kkStB 32 (37) - 311.0 / kkStB 133 - 311.2 / kkStB 162 - 313.4 / kkStB 629 - 354.1 / kkStB 429 - 354.7 / kkStB 310 - 375.0 / Pruská P8 - 377.0 / MÁV TIVb - 403.5 / kkStB 169 - 404.0 / kkStB 171 - 411.0 / kkStB 73 - 414.4 / kkStB 178 - 422.0 / Pruská G 8, Pruská G 8.1 - 425.0 / Pruská G 8.1 - 427.0 / kkStB 170 - 434.0 / kkStB 270 - 434.1 / DR 86 - 455.2 / kkStB 180 - 523.0 / kkStB 80 - 524.0 / Pruská G 10 - 534.1 - 535.1 / DR 52 - 555.0 / KBD IVm - 622.0 / KBD IVmb, MÁV 651 - 623.0 / MÁV 601 - 636.0 /

Dále úzkorozchodné : 

kkStB U - U37.0 / CFR 764 - U46.0 / PKP Px 48 - U46.1 / SDŽ 391–402 - U47.0
 
Nyní už naši domácí výrobci parních lokomotiv : 
 

ŠKODA PLZEŇ

Výroba parních lokomotiv započala v strojírenském podniku ŠKODA Plzeň roku 1920 dodáním stroje 434.1100 tehdejším Československým státním drahám (ČSD), skončila v roce 1958. Z dalších typů se jednalo zejména o řady 387.0, 534.0 a 03, 498.0, 498.1 a 556.0.

Pro ČSD, průmysl i export vyrobila Škoda Plzeň v letech 1920–1958 celkem 3247 parních lokomotiv 68 různých typů, přičemž produkce dalších pěti typů nebyla realizována.

 

ČKD

V roce 1871 byla založena akciová společnost První Českomoravská továrna na stroje v Praze v Libni. Na přelomu století zahájila výrobu kolejových vozidel. Roku 1896 založil ve Vysočanech inženýr Emil Kolben společnost Kolben a spol. O dva roky později fúzovala se společností Pražská a.s. a vznikla tak Elektrotechnická a.s.. V roce 1854 založil Čeněk Daněk v Karlíně společnost Daněk a spol. Ta se roku 1872 sloučila se společností Breitfeld & Evans a vznikla tak Akciová společnost strojírny, dříve Breitfeld, Daněk i spol.

Roku 1921 se První Českomoravská továrna na stroje v Praze sloučila s Elektrotechnickou a.s. a vznikla tak Českomoravská – Kolben. Ta se v roce 1927 spojila s Akciovou společností Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol. a vznikla Českomoravská–Kolben–Daněk (ČKD), největší strojírna v tehdejším Československu. V čele podniku stál Emil Kolben, a to až do roku 1939, dne 6. června 1943 byl zatčen nacisty. Za druhé světové války byla společnost přejmenována na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG a vyráběla hlavně zbraně pro Wehrmacht. Po válce byl podnik obnoven a rychle znárodněn.

Tento celkový vývoj značky ČKD jsem napsala z prostého důvodu. Pokud totiž budeme celkově počítat vyrobené parní lokomotivy, musíme je uvádět ve třech etapách, tak jak najdeme i různé výrobní štítky na lokomotivách.

První Českomoravská 1900 – 1921

Parní lokomotivy pro železniční společnosti

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Řada ČSD, poznámka
97 Ct 180 kkStB 1900-13 39 310.0
73 D 600 kkStB 1900-09 37 414.0
9 2´C 900 kkStB 1900-03 17  
108 2´B 1´ 1200 kkStB 1901-10 11 275.0
59 C 600 kkStB 1901-03 47 324.2
3M Ct 250 ÖNWB 1902 1 311.4
VIa Ct 300 BNB 1903-05 4 313.4
180 E 900 kkStB 1903-07 14 523.0
229 1´C 1´t 500 kkStB 1904-15 66 354.0, z toho 4× pro SDŽ (Srbsko)
206 2´B 700 kkStB 1904-07 22 265.0
99 1´Ct 350 ZvKč 1905-08 7 320.0
IIc 1´C 600 BNB 1905-08 6 342.0
U C 1´t 150 ZvKč 1906-08 3 U 37.0, rozchod 760
178 Dt 450 ZvKč 1905-12 24 422.0
Ia Ct 200 BD 1906 3 300.6
VIb C 1´t 300 BNB 1907 2 312.7
M60 B 1´ 150 FS 1907 10 parní vůz
VIII 1´C 650 KFNB 1908 21 333.1
174 D 600 kkStB 1908 2 414.2
Ie 1´C 900 ÚTD 1908-14 10 344.6
60 1´C 650 kkStB 1908-09 11 334.1, z toho 4× se sušičem (ř. 60.5)
329 1´C 1´ 750 kkStB 1908-10 38 354.6, z toho 11× pro MÁV
1.401 B´2´ 60 ZvKč 1908 1 M 223.0, parní vůz
10 1´C 1´ 1400 kkStB 1909-10 6  
IVa D 600 BD 1909 5 413.1
210 1´C 2´ 1600 kkStB 1910 5  
429 1´C 1´ 800 kkStB 1911-17 37 354.7, z toho 13 sdružených (429.0)
a 24 dvojčitých (429.9)
160 1´C 700 kkStB 1910 20  
310 1´C 2´ 1600 kkStB 1911-15 14 375.0
GBK Et 650 ÚTD 1911-14 3 514.1
29 1´C 1´t 600 kkStB 1912 33  
170 1´D 950 kkStB 1913-21 188 434.0
80 E 900 kkStB 1915-19 21 524.0
270 1´D 1100 kkStB 1917-20 78 434.1
Va 1´E 1´t 800 BD 1917-18 6 524.1

Parní průmyslové lokomotivy

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Poznámka
50 HP Bt 50 KEH 1901-08 3 rozchod 650 mm
Julinka Bt 20 Most 1912-18 3 rozchod 600 mm
Hana Bt 50 Litovel 1915 1  
RIIIc Ct 60 KKKM 1918 75 rozchod 600 mm

Breitfeld a Daněk před fúzí

Parní lokomotivy

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem  
80.1 E 900 kkStB 1912-15 39  
80.9 E 900 kkStB 1913-22 97  
310 1´C 2´ 1600 kkStB 1916 3  
170 1´D 950 kkStB 1916-21 74  
270 1´D 1100 kkStB 1919-20 25  
RIIIc Ct 60 KKKM 1919 20  
534.0 1´E 1400 ČSD 1923-26 31  
434.1 1´D 1200 ČSD 1925 14  
354.1 2´C 1´t 800 ČSD 1926-27 11
 

První Českomoravská / ČKD od r. 1921

Parní lokomotivy pro československé státní a místní dráhy

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Poznámka
365.0 1´C 1´ 1460 ČSD 1921-23 40  
423.0 1´D 1´t 800 ČSD 1922-47 194  
424.0 Dt 640 MdFB 1924 1 ČSD 424.9
445.1 1´D 1550 ČSD 1924 10 přezn. 455.1
354.1 2´C 1´t 800 ČSD 1925-26 15  
524.1 1´E 1´t 1000 ČSD 1926-42 81  
514.0 Et 800 SDF 1927-30 12  
446.0 1´D 2´t 1660 ČSD 1928-32 27 přezn. 456.0
434.1 1´D 1200 ČSD 1930 20  
464.0 2´D 2´t 1700 ČSD 1933-40 54  
486.1 1´D 2´ 2700 ČSD 1934 3  
486.0 2´D 1´ 2700 ČSD 1935 2 dle dokumentace Škoda
534.0 1´E 1500 ČSD 1937-38 20  
464.1 2´D 2´t 1940 ČSD 1940 2  
534.03 1´E 1500 ČSD 1946-47 108  
514.9 Et 800 MdSŠ 1947 2  
433.0 1´D 1´t 800 ČSD 1948 60  
525.0 Et 800 ČSD 1950 3 shodná s EP 800
476.1 2´D 2´t 2100 ČSD 1951-55 60 přezn. 477.0

Parní lokomotivy na export

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Poznámka
CN 450 Ct 450 BDŽ 1925 20  
E 760 Et 600 BDŽ 1927 4 rozchod 750 mm
50 1´E 1500 DR 1942-43 35  
56 1´E 1900 TCDD 1949 25  
Er E 1550 SŽD 1949-52 210 rozchod 1524 mm

Parní průmyslové lokomotivy

Normálněrozchodné

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Poznámka
BN 50 Bt 50 Vrbátky 1921 4  
BN 200 Bt 200 Zvoleněves 1922, 44 6  
CN 200 Ct 200 MNO 1924, 40 6  
CN 450 Ct 450 Michle 1927 1 shodná s CN 450 pro BDŽ
CN 450 Ct 450 Kladno 1928-48 17  
B 600 Bt 600 SSSR-Nivastroj 1931 12 rozchod 1524 mm
BN 180 Bt 180 Vrutice 1938,41 2  
CN 350 Ct 350 Mělník 1939 1  
DN 600 D 600 Most 1941 1  
CN 600 Ct 600 Henschel-Krupp 1941 15  
EN 800 Et 800 Hutě 1950 2 jinde EP 800, shodná s 525.0
CN 350 Ct 350 průmysl 1950 10  
BS 200 Bt 200 cukrovary 1947-55 19  
CS 400 Ct 400 kovo 1952-57 35  
CP 600 Ct 600 hutě 1953-56 100 z toho 7× Korea, 2× Maďarsko
EP 1000 Et 1000 doly 1956 25
 

Úzkorozchodné

Typ
(řada)
Uspořádání (HP) Zákazník Roky výroby Celkem Poznámka
B 600/50 Bt 50 prům. dráhy 1921-31 8 z toho 3× 760 mm
B 600/40 Bt 40 Moidan 1921 1  
C 600/70 Ct 70 Rožďalovice 1922 1  
C 760/90 Ct 90 Kopidlno 1922, 48 4  
C 600/50 Ct 70 Dymokury, MNO 1923-40 21 z toho 3× 610 mm
B 700/40 Bt 40 Zliv 1923 1  
B 900/40 Bt 40 Ervěnice 1925 2  
D 760/90 Dt 90 lesní dráhy 1928-31 8  
B 800/50 Bt 50 Kladno 1928-42 11  
E 750/90 Et 90 SSSR-Gigostroj 1932 10  
B 800/80 Bt 80 Kladno 1940-44 7 z toho 1× 650 mm
B 600/70 Bt 70 Gen. insp. Berlín 1940-48 207  
B 900/200 Bt 200 Gen. insp. Berlín 1940-42 50  
C 750/120 Ct 120 OKH 1944 6  
C1 760/90 C1´t 90 Bystřice 1947 1  
B 900/200 Bt 200 Krutwig-doly 1947-59 836  
C 760/90d Ct 90 lesní dráhy 1948 16 Z toho 10× SSSR r. 750 mm
C 760/245 Ct 245 Zlatý kůň 1949,57 27 z toho 10× Jugoslávie,
15× Korea r. 762 mm
CP 760/90 Ct 90 Stavební závody 1950 9  
B 600/80 Bt 80 Stavební závody 1951-54 77 r. 600 - 800 mm, z toho 2× Čína
Z tabulek a údajů výše uvedených, nám tedy vycházejí tyto počty vyrobených parních lokomotiv : 

PRVNÍ ČESKOMORAVSKÁ TOVÁRNA NA STROJE V PRAZE LIBNI vyrobila od roku 1900 do roku 1921 celkem 894 parních lokomotiv.

Po roce 1921 - tedy po vzniku ČESKOMORAVSKÉ - KOLBEN a od roku 1927 vzniklé ČESKOMORAVSKÉ - KOLBEN - DAŇEK (ČKD) se vyrobilo celkem 2567 parních lokomotiv.

Firma BREITFELD A DAŇEK ještě před rokem 1927 kdy se spojila s ČESKOMORAVSKOU - KOLBEN vyrobila 314 parních lokomotiv.

Továrna ŠKODA PLZEŇ vyrobila v letech 1920 až 1958 celkem 3247 parních lokomotiv.

Celkový počet vyrobených parních lokomotiv z těchto firem nám tedy vychází na 7022 strojů.

 


Parní lokomotivy provozované v Československu

řada 200

200.0 • 200.1 • 200.2 • 210.0 (210.0 • 210.01)  213.9 • 214.0 • 
220.0 • 220.1 • 221.0 • 222.0 • 232.0 • 232.1 • 
232.2 • 232.3 • 233.0 •233.1 • 244.0 • 252.0 • 253.0 • 253.1 • 
253.2 • 253.3 • 254.0 • 254.1 • 254.2 • 254.3 • 254.4 • 264.0 •
 264.1 • 264.2 • 264.3 • 264.5 • 264.6 • 265.0 • 274.0 • 275.0

řada 300

300.0 • 300.1 • 300.2 • 300.3 • 300.4 • 300.5 • 300.6 • 302.0 • 
302.1 • 304.0 • 304.1 • 310.0 • 310.1 • 310.2 • 310.3 • 310.4 • 
310.5 • 310.6 • 310.7 • 310.8 • 310.9 • 311.0 • 311.1 • 311.2 •
311.3 • 311.4 • 311.5 (311.5I • 311.5II) • 311.6 • 312.0 • 312.1 •
312.2 • 312.3 • 312.4 • 312.5 • 312.6 • 312.7 • 312.8 (312.8I • 
312.8II) • 312.9 • 313.0 • 313.1 • 313.2 • 313.3 • 313.4 • 313.5 • 
313.6 • 313.7 • 314.0 • 314.1 • 314.2 • 314.3 • 320.0 • 320.1 • 
320.2 • 321.0 • 321.1 • 322.0 • 322.1 • 322.2 • 322.3 • 322.4 • 
323.0 • 323.1 • 323.2 • 323.3 • 324.0 • 324.1 • 324.2 • 324.3 • 
324.4 • 331.0 • 333.0 • 333.1 • 334.0 • 334.1 • 334.2 • 334.3 • 
334.4 • 334.5 • 334.6 • 335.0 • 335.1 • 335.2 • 342.0 • 344.0 • 
344.1 • 344.2 • 344.3 • 344.4 • 344.5 • 344.6 • 344.7 • 35.18 
(327.0) • 353.0 • 353.1 • 354.0 • 354.1 • 354.2 (354.2I • 354.2II) • 
354.3 • 354.4 • 354.5 • 354.6 • 354.7 • 354.8 • 354.9 • 355.0 • 
358.0 • 363.0 • 364.0 • 364.1 • 364.2 • 365.0 • 365.1 • 365.2 • 
365.3 • 365.4 • 365.5 (365.5I • 365.5II) • 375.0 • 375.1 • 377.0 •
 386.0 • 387.0 • 399.0

řada 400

400.0 • 400.1 • 400.2 • 400.9 • 401.0 • 401.1 • 402.0 • 402.1 •
 402.2 • 403.0 • 403.1 • 403.2 • 403.3 • 403.4 • 403.5 • 404.0 • 
410.0 • 410.1 • 411.0 • 411.1 • 411.2 (411.2I • 411.2II) • 412.0 • 
412.1 • 413.0 • 413.1 • 413.2 • 413.3 • 414.0 • 414.1 • 414.2 • 
414.3 • 414.4 • 414.5 • 415.0 • 415.1 • 421.0 • 422.0 • 422.1 • 
422.9 • 423.0 (423.0I • 423.0II )• 423.1 • 424.0 • 424.1 • 424.9 • 
425.0 • 427.0 • 431.0 • 433.0 • 434.0 • 434.1 • 434.2 • 436.0 • 
437.0 • 437.1 • 437.2 • 445.1 • 446.0 • 455.0 • 455.1 • 455.2 • 
456.0 • 456.1 • 459.0 • 464.0 • 464.1 • 464.2 • 465.0 • 475.0 • 
475.1 • 476.0 • 476.1 • 477.0 • 486.0 • 486.1 • 488.0 • 498.0 • 
498.1

řada 500

514.0 • 514.9 • 523.0 • 523.1 • 524.0 • 524.1 • 524.2 • 524.3 • 
525.0 • 534.0 • 534.03 • 534.1 • 535.0 • 535.1 • 536.0 • 537.0 • 
537.1 • 555.0 • 555.1 • 555.3 • 556.0 • 556.1 • 559.0

řada 600

622.0 • 623.0 • 636.0

Úzkorozchodné

U 25.0 • U 29.0 • U 34.0 • U 35.0 • U 35.1 • U 35.2 • U 35.3 • 
U 36.0 • U 37.0 • U 37.9 • U 38.0 • U 44.0 • U 44.1 • U 45.0 • 
U 47.0 • U 48.0 • U 58.0 • U 99.5 • Smoschewer

Parní vozy

M 112.0 • M 113.0 • M 124.0 • M 212.0 • M 220.0 • M 223.0 • 
M 273.1

Úzkorozchodné parní vozy

M 13.0 • M 25.0
 

Loga výrobců

/album/parni-lokomotivy-na-nasem-uzemi-loga-vyrobcu/a141-012-vrsovice-07-jpg/
/album/parni-lokomotivy-na-nasem-uzemi-loga-vyrobcu/a13-parni-4343186-detail-oznaceni-vyrobce-jpg/
/album/parni-lokomotivy-na-nasem-uzemi-loga-vyrobcu/brno-hlavni-nadrazi-lokomotiva-433-001-02-jpg/
/album/parni-lokomotivy-na-nasem-uzemi-loga-vyrobcu/a800px-csd-310-001-whole-view-jpg/

—————