V České republice je celkem 2832 železničních stanic a zastávek. V tom jsou započítány i stanice bez provozu nebo bez pravidelné osobní dopravy nebo stanice jen pro nákladní dopravu. Počet zastávek a stanic se může snižovat zrušením celé trati nebo jednotlivých stanic/zastávek. Může se také jednotlivě zvyšovat nově otevřenými stanicemi/zastávkami, které pak jsou zpravidla uvedeny v jízdních řádech s poznámkou „platí ode dne vyhlášení“. Ještě před názvem stanice nebo zastávky je uvedeno tzv. evidenční číslo stanice, šestimístné číslo (samotné číslo je pětimístné, poslední číslice je kontrolní, výpočet probíhá stejně jako u Železničních vozidel) dle číselníku železničních stanic. Uvedené názvy jsou tzv. tarifní názvy stanic, které se v některých případech neshodují s dopravními názvy stanic (např. tarifní stanice Praha-Smíchov severní nástupiště je součástí stanice Praha-Smíchov společné nádraží).

Železniční stanice
Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením určená pro řízení sledu vlaků, odbavování cestujících a (nebo) nákladu. Je vybavena výpravní budovou s dopravní kanceláří a odbavovacími prostory pro cestující. Obvod železniční stanice je ohraničen vjezdovými návěstidly. Tato návěstidla jsou umístěna minimálně 50 m před krajní výhybkou. Ostatní místa určená k nástupu a výstupu cestujících, která nesplňují tyto náležitosti, nazýváme železničními zastávkami.
Termín stanice je v železniční dopravě přibližně synonymní s pojmem nádraží. Ten sice není zaveden Zákonem o dráhách, ale je užíván v některých dalších právních nebo technických předpisech i v oficiálních názvech některých stanic (například Praha hlavní nádraží). Slovem nádraží se označují i dopravny bez osobního provozu (nákladová nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží).
Železniční stanice

Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením určená pro řízení sledu vlaků, odbavování cestujících a (nebo) nákladu. Je vybavena výpravní budovou s dopravní kanceláří a odbavovacími prostory pro cestující. Obvod železniční stanice je ohraničen vjezdovými návěstidly. Tato návěstidla jsou umístěna minimálně 50 m před krajní výhybkou. Ostatní místa určená k nástupu a výstupu cestujících, která nesplňují tyto náležitosti, nazýváme železničními zastávkami.

Termín stanice je v železniční dopravě přibližně synonymní s pojmem nádraží. Ten sice není zaveden Zákonem o dráhách, ale je užíván v některých dalších právních nebo technických předpisech i v oficiálních názvech některých stanic (například Praha hlavní nádraží). Slovem nádraží se označují i dopravny bez osobního provozu (nákladová nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží).

Železniční zastávka

Železniční zastávka je místo na železniční trati určené k nastupování a vystupování cestujících, které ale není dopravnou, tedy železniční stanicí. Zastávka buď vůbec nemá kolejové rozvětvení, nebo je nemá příliš rozsáhlé. Obvykle zastávka nemá ani výpravní budovu a dopravní kancelář. Zastávku tvoří především nástupiště, v zastávce bývá často i čekárna nebo přístřešek. V některých zastávkách je i výdejna jízdenek.

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v úvodu zavádí slovo stanice jako legislativní zkratku označující stanice i zastávky. Proto se v textech týkajících se přepravních vztahů (smluvních přepravních podmínkách, tarifech a různých informačních materiálech) slovy stanice nebo nádraží označují i zastávky.

 

Abecední seznam železničních stanic v Česku :

Seznam je na jednu stranu velice dlouhý, uspořádala jsem jej tedy do kapitol podle abecedy. Jednotlivá písmena abecedy najdete vlevo v MENU této rubriky. Děkuji.

ŽELEZNIČNÍ STANICE NA NAŠEM ÚZEMÍ

/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/a1535056-628222-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/nadrazi-praha-hlavni-nadrazi-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/a3b0e1b18d4a1c264015bcfb8155d99397ab51d23-jpeg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/a69a7502-930x620-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/a800px-beroun-nadrazi-01-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/a64418471-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/cisovice-nadrazi-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/jesenik3-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/kubovahut-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/kyjov-nadrazi-01-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/o1v-jpg/
/album/zeleznicni-stanice-na-nasem-uzemi/obr-c-01-jpg/

—————